Índex de paraules » iii

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X Y Z

IBAN

ice stream

iconoesfera

iconoesfèric

iconosfera

iconosfèric

identitari

ideologització

ideologitzar

il·luviació

imatges per segon

immune

immunitari

immunològic

impartició

impartición

impartir

imperatiu

implicar

implicitació

incautat

income

incomitant

indentació

indentación

indentation

indenter

índex de confiança

índex de referència

infart

infart úric

infermer -a

in-flight particles

informàtica en núvol

informàtica verda

informetria

infraespinós

ingeniería de requerimentos

ingeniería de requisitos

ingenieril

ingrés

inhomogeni

innovation gap

inquirent

inquiridor

insecticida

ínsito

instàncias yoicas

instrucció

instrumentació

instrumental

instrumentari

instrumentarium

instrumentàrium

instruments

intercanvi rotatori

intercentre

intercentres

interfase

interferència d'RNA

interficial

interfície

intermedial

intermedialitat

internación conjunta

internamiento conjunto

internationalisation abroad

internationalization abroad

internationalization at home

interpares

interphase

interpolador

interpolatiu

interpolatori

intèrpret de línia d'ordres

intèrpret de línies d'ordres

intèrpret d'ordres

intersecar

interval de confiança

intestiniforme

intrumentació

inventariar

invers

invertebratívor

invertebrívor

invertit

invertívor

investigació translacional

investigació traslacional

ipseïtat

isoespín

isòmer conformacional

isospin

isoterma

issue networks

issue public

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS