micro-pattern gas detector (MPGD) 

Física

En francès s’ha documentat un cas de détecteur gazeux microstructuré, com a equivalent de l’anglès micro-pattern gas detector o MPGD. En castellà trobem molts casos de detector gaseoso referits a la detecció de radiació, però no és un equivalent exacte de l’MPGD. No trobem equivalències de micro-pattern per a cap llengua consultada (català, castellà, italià, portuguès, francès), llevat del cas del francès microestructuré. Així, doncs, s’ha proposat la forma catalana detector gasós microestructurat als autors de la Revista de Física i els ha semblat bé.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS