adherència/adhesió (d'un pacient a un tractament) 

Lingüística

D’acord amb NAVARRO, aquest ús d’adherència (o adhesió) és un calc de l’anglès que cal evitar. Convé utilitzar fórmules com ara: compliment terapèutic, compliment del tractament, obediència, observança de les prescripcions mèdiques per part del pacient, etc. 

Context

Acomodar també principis actius ja formulats en noves formes farmacèutiques que facilitin l’administració del medicament ja que milloraran l’adherència del pacient al tractament el compliment del tractament per part del pacient i disminuiran d’aquesta manera la major font de variabilitat interindividual i intraindividual, i s’aconseguirà una major efectivitat.

Bibliografia

Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a reimpr. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2001.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS