el web o la web? 

Informàtica i Internet

El mot web pot ser masculí o femení segons el significat i segons el nom que s’elideix, tal com s’explica en la fitxa del Cercaterm (Neoloteca):

 

<Informàtica> , <Internet>

Sistema basat en l’ús de l’hipertext que permet de cercar informació a Internet, accedir-hi i visualitzar-la.

Nota: El substantiu web actua sovint en aposició amb funció adjectiva per formar termes relacionats, com ara pàgina web o servidor web. En alguns casos s’elideix el substantiu que actua com a nucli i el sintagma queda reduït a la forma web, que manté el gènere del substantiu elidit: per exemple, un web (masculí) per un lloc web o una web (femení) per una pàgina web.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS