foldàmer 

Química

El terme foldàmer és un manlleu de l’anglès foldamer, que trobem definit a la Wikipedia:

A foldamer is a discrete chain molecule or oligomer that adopts a secondary structure stabilized by non-covalent interactions. They are artificial molecules that mimic the ability of proteins, nucleic acids, and polysaccharides to form well-defined conformations, such as helices and ß.

A diferència d’altres termes amb la mateixa sufixació, com ara polímer, oligòmer, monòmer, dendrímer, etc., que estan formats a partir de formes prefixades cultes d’origen grec, foldàmer està format a partir del substantiu anglès fold. Això el converteix en una formació anòmala, però difícil d’esmenar per la internacionalització que ja ha adquirit. Per aquesta raó, creiem que és preferible adoptar foldàmer que crear un nou terme a partir d’un formant grec que tingui un significat equivalent. 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS