molturació 

Altres

En castellà, tal com recull el DRAE, molturación és la «acción y efecto de molturar», i molturar és «moler granos o frutos». En català, al DIEC, no trobem molturació; només hi ha moltura, en el sentit de «dret que es paga al moliner consistent en una part del gra que mol» i molturar «cobrar la moltura».

Al Cercaterm només trobem una fitxa que conté la forma castellana molturación i es fa correspondre a mòlta:

<Indústria > Conceptes generals > Processos de fabricació>

Al CASTCAT també trobem la mateixa correspondència molturación = mòlta

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

CASTCAT: Diccionari castellà-català [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana.<Optimot>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS