non-breaking space, hard space 

Informàtica i Internet

En català aquest concepte rep noms diferents: espai dur, espai no separable (SoftCatalà), espai inseparable. Aquesta darrera forma la trobem documentada en un PDF de l’Associació Bíblica de Catalunya. Ens decantem per aquesta forma ja que diu el mateix que l’expressió espai no separable (no separable, a final de línia, de la seqüència que el precedeix i de la seqüència que el segueix), però d’una manera més econòmica i natural.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS