bijectabilitat 

Filosofia

Bijectabilitat és un derivat de bijectable, que es troba documentat en un vocabulari de lògica de la UAB. No hi ha definició, però és una entrada diferent de bijectiu. Per Internet hi ha pàgines web que defineixen un conjunt infinit com un conjunt bijectable amb algun subconjunt propi. De tot plegat es pot deduir que una cosa és la bijectivitat i una altra la bijectabilitat.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS