entitats relacionals 

Economia i empresa

L’adjectiu relacional, tal com defineixen els diccionaris, s’utilitza per modificar un substantiu quan es vol denotar que conté o estableix relacions. Així, l’adjectiu relacional, el trobem normalment utilitzat en contextos com ara: lògica relacional (lògica de relacions o que tracta de relacions), adjectiu relacional (adjectiu de relació, que estableix una relació), joc relacional (joc en què s’estableixen relacions), etc.

També és possible parlar d’entitats relacionals si ens referim a entitats d’algun tipus que serveixen per establir relacions. A Internet en podem trobar alguns exemples en català o en castellà, com ara: els estats mentals com a entitats relacionals, las redes sociales són entidades relacionales complejas, etc.

L’ús de l’expressió entitats relacionals quan es vol denotar institucions o organismes que tenen alguna relació (conveni) amb la UB, no és adequat. En aquest cas cal dir entitats relacionades (amb la UB). La part entre parèntesis es pot posar explícitament o es pot sobreentendre, segons el context. A Internet podem trobar-ne alguns exemples (no se n’ha trobat en català, únicament en castellà) a pàgines com http://www.alcaldiadeibague.gov.co/?idcategoria=26 i http://www.labruixador.es/fundacio/es/entidades-relacionadas.html. Per tant, s’hauria de dir Convenis i entitats relacionades.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS