tecné 

Belles arts

El text fa ús del mot del grec clàssic que ha donat lloc als nostres formants tecno- o -tècnia. En aquest text es vol fer referència, però, al sentit primigeni i no pas al que té actualment, per la qual cosa prefereixen usar el terme grec. En aquests casos el més habitual és recórrer a la transliteració del mot grec, ja que és la manera més fidel de reflectir la grafia i la pronúncia originàries i, per tant, d’evocar el sentit original. Aquest mot grec transliterat al català és tekhné (kh per transliterar la khi, i accent a la segona e per reflectir que aquesta és la vocal llarga). Si el que es volgués és fer una transcripció, perquè es volgués crear un concepte nou a partir d’un mot grec, aleshores caldria recórrer a la transcripció, que donaria la forma catalana tecné. Però el que aquí pertoca és la transliteració.

Context

Art i tecné tekhné

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS