posar en valor 

Altres

Sembla que l’expressió posar en valor (o la forma substantivada posada en valor) podria ser un calc del francès metre en valeur (o mise en valeur). Per tant, és preferible usar el verb valoritzat o el derivat valorització per representar aquest concepte. Remetem a la fitxa corresponent a aquests mots per justificar-ne l’ús en aquest context.

 

Context

2. El paper del comissari
2.1. Com s’esdevé comissari? Quin tipus de formació es requereix?
2.2. La documentació i la selecció de materials per exposar. La tria i la posada en valor valorització

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS