cartel·la 

Altres

El mot cartel·la prové de l’italià cartella, diminutiu de carta ‘full de paper’. Però els diccionaris catalans només recullen per a aquest mot algunes de les accepcions del mot italià, concretament les que no tenen relació amb el paper, sinó amb el camp de l’arquitectura i la tecnologia. En castellà, també hi ha el mot cartela, amb la mateixa etimologia, i els diccionaris castellans recullen un significat que no es recull per al català, com es pot veure al DRAE: «Pedazo de cartón, madera u otra materia, a modo de tarjeta, destinado para poner o escribir en él algo».

En l’àmbit dels museus, en castellà s’usa sovint el mot cartela per referir-se al requadre de text que acompanya normalment una obra d’art i que conté les dades tècniques bàsiques: títol, autor, any, etc. L’ús del castellà cartela en aquest context queda emparat per la definició del DRAE abans esmentada. En català, també s’han trobat alguns usos de cartel·la en aquest mateix sentit, si bé els diccionaris de referència no recullen cap accepció d’aquest mot que s’hi acosti. El Cercaterm recull algunes fitxes amb significats propers; es tracta de les entrades següents:

cartel·la
Història > Arqueologia

ca  cartel·la, f
es  cartela
en  tablet

Definicions
ca: Marc d’un camp epigràfic.

cartel·la
Geografia > Cartografia

ca  cartel·la, f
es  cartela
it  tabella
en  inset
de  Anschlagbrett

Definicions
ca: Modificació puntual del marc d’un mapa per a encabir-hi un fragment o un apèndix del territori representat.

cartel·la
Comunicació > Publicitat

ca  cartel·la, f
es  cartela

Definicions
ca: Cartell que s’utilitza per a fer sobreimpressions.

cartel·la
Comunicació > Publicitat

ca  cartel·la, f
es  cartela

Definicions
ca: Pla o fragment d’un pla d’un espot on apareix un text sobre un fons blanc, negre o de color.

Aquest darrer terme és de la Neoloteca; en la resta de casos no s’especifica la procedència.

Atès que no s’ha trobat cap altra forma alternativa apropiada per referir-se en català a aquest element que acompanya les obres d’art, i que hi ha alguns usos d’aquest mot que fan referència a elements que presenten certa similitud formal (com els que es recullen al Cercaterm) es pot considerar correcte lingüísticament l’ús de la forma cartel·la.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS