espumació 

Altres

La forma espumació parteix d’un verb espumar que no recull cap diccionari de referència en català. La forma verbal correcta és escumar o escumejar, segons el significat que vulguem expressar. Vegem-ne les definicions del GDLC:

escumar:

v 1 tr Treure l’escuma d’un líquid. Escumar el brou.
2 intr Escumejar.
 

escumejar:

v intr Fer, treure, llançar, escuma. La mar escumejava. Els cavalls, cansats de córrer, escumejaven.

El verb escumar pot fer els derivats escumació o escumatge. El verb escumejar pot fer el derivat escumeig.

En el context d’aquesta consulta, sembla que el sentit del deverbal fa més aviat referència a l’acció expressada pel verb escumejar (produir escuma), més que no pas escumar (treure escuma), per la qual cosa el deverbal escumeig seria una forma apropiada per expressar aquesta idea. Cal dir que el terme escumeig es troba ben documentat al Cercaterm, en fitxes de procedència TERMCAT i alguna de la Neoloteca, com a equivalent del castellà espumación:

ca  escumeig, m
es  espumación
fr  moussage
en  foaming

Definicions
ca: Formació d’escumes en un recinte d’aeració per la presència d’agents tensioactius o bacteris filamentosos o per altres motius, especialment quan hi ha concentracions baixes de licor mesclat.

ca  escumeig, m
es  espumación
fr  moussage
en  foaming
de  Schäumen

Definicions
ca: Procés de formació, en l’espai destinat al vapor d’una caldera, d’una massa de bombolles dins de les quals es troben reclosos aire i altres gasos, causat pel fet que l’aigua d’alimentació conté àlcalis, matèria orgànica en suspensió, sals sòdiques solubles, etc.

No obstant això, a Internet es troben força ocurrències de la forma escumació (juntament amb algun escumatge), que es podrien justificar com a sinònims d’escumeig, ja que, d’acord amb els diccionaris, el verb escumar també vol dir escumejar

Context

Geologia. Temari:

Flotació. Tensió superficial. Interfície. Agents de flotació. Reactius de flotació. Verins i contraverins en la flotació. Bombolles. Espumació Escumeig/Escumació. Variables en l’espumació escumeig/escumació. Adherència de bombolles. Persistència

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS