petrúrgia? 

Altres

El mot petrúrgia està probablement format a partir de l’arrel de petrologia (ciència que inclou l’aspecte descriptiu de les roques i n’estudia l’origen, com s’han format i com han evolucionat) i el sufix -úrgia de metal·lúrgia ‘treball dels metalls’. Per tant, petrúrgia faria referència a la ciència o tècnica relacionada amb l’obtenció de materials a partir de les roques. I aquesta sembla que és la informació que es desprèn d’alguns contextos definitoris, com ara:

«Petrurgy is defined as the melting of rocks and the further processing in the foundry of the magmatic melt, especially for the manufacture of building materials.»

Context

Hidrometal·lúrgia. Fusió. Refinació. Siderúrgia. Altres tecnologies aplicades als materials. Tractament de menes no metàl·liques. Ceràmica. Petrurgia Petrúrgia. Altres tecnologies aplicades als minerals. Intervenció dels minerals en processos industrials

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS