perimir 

Dret i ciències socials

El verb castellà perimir, d’acord amb el DRAE, és un terme jurídic usat especialment en el castellà d’Amèrica del Sud:

(Del lat. perimĕre, destruir).

1. tr. Arg., Col. y Ur. Caducar el procedimiento por haber transcurrido el término fijado por la ley sin que lo hayan impulsado las partes. U. t. en sent. fig.

Els contextos d’aquest verb trobats a Internet semblen donar la raó al DRAE quant a l’àrea geogràfica en què s’usa.

En català no trobem documentat aquest verb en cap obra lexicogràfica ni tampoc en cap text jurídic consultable per Internet, cosa que fa pensar que no té tradició. 

En alguns diccionaris en línia d’accés gratuït, com ara Word Magic, s’ofereixen com a sinònims castellans de perimir els verbs vencer, caducar, extinguirse. En català, doncs, sembla que cal recórrer també a fórmules similars com a traduccions del castellà perimir.

Bibliografia

DRAE: Diccionario de la lengua española [en línia]. Madrid: Real Academia Española, 2005. <http://drae.rae.es>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS