anatomofuncional/anatomicofuncional 

Ciències de la vida i la salut

Tots dos adjectius són compostos formats a la manera culta, però el primer formant (la forma prefixada) és diferent en cadascun dels casos: anatomo- és la forma prefixada d’anatomia , i anatomico- és la forma prefixada de l’adjectiu anatòmic. Com que, d’acord amb el context, sembla que es parla de característiques que poden ser anatòmiques i/o funcionals, la forma més adequada per expressar-ho és amb la forma prefixada de l’adjectiu anatòmic, és a dir, anatomico-. D’aquesta manera, s’obté un adjectiu compost (anatomicofuncional) que expressa la idea de suma dels dos adjectius que el componen, com passa amb els compostos grecollatí, economicosocial, cientificotècnic, etc.

La forma anatomofuncional, tot i que des d’un punt de vista purament formal és un compost possible, podria tenir un altre significat, com ara ’relatiu o pertanyent a les funcions de l’anatomia’. Al DEM, per exemple, trobem un únic cas de compost adjectiu format amb anatomo-, que és l’adjectiu anatomopatològic ’relatiu o pertanyent a l’anatomia patològica’. El terme anatomofisiologia, que hem trobat en altres textos, en seria un altre exemple.

Context

Tema 10. Sistema nerviós vegetatiu i sistema endocrí

10.1. Sistema nerviós vegetatiu

10.1.1. Característiques anatomofuncionals anatomicofuncionals

10.1.2. Modulació cortical de la resposta vegetativa

10.2. El sistema endocrí

10.2.1. Glàndules endocrines i tipus d’hormones

10.2.2. Control endocrí de la conducta

10.3. Interacció entre els sistemes nerviós, endocrí i immunitari

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS