eduroam o Eduroam 

Informàtica i Internet

El mot eduroam és un acrònim de education roaming i al mateix temps és un nom comercial, com es pot veure al web de l’organització que ha creat la infraestructura que rep aquest nom (http://www.eduroam.org/). Aquest acrònim apareix escrit en minúscules tant dintre del text com en el logo. El pes del logo probablement ha fet que aquest acrònim s’escrigui en minúscules, però, de fet, seria més apropiat fer-ho amb majúscules (EDUROAM), ja que aquesta és la grafia que reben generalment els mots formats per siglació (o acronímia). 

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS