estabilometria 

Ciències de la vida i la salut

El mot estabilometria és una formació similar a estabilògraf (mot documentat al DEM) (en anglès stabilograph), que és un compost format a partir de l’adjectiu estable + la vocal d’enllaç -o- + el sufix metria

Context

1. Dinascan. Estabilometria: avantatges i inconvenients.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS