Win-Pod, WinPod 

Ciències de la vida i la salut

Win-pod fa referència a un aparell usat en podologia i que és un nom comercial de l’empresa Medicapteurs. En el cas dels noms comercials, cal reproduir-los com ho fa el fabricant. En aquest cas, com es pot observar al web de l’empresa, el nom s’escriu en minúscula (win-pod) i amb guionet. Cal tenir en compte que hi ha altres productes amb un nom semblant (com ara WinPod) que no tenen cap relació amb aquest aparell.

Convé tenir present, però, que el fabricant reprodueix el logo a l’interior del text, per la qual cosa manté la grafia amb minúscula inicial, tot i que sembla que els noms propis (i aquest ho és) s’haurien d’escriure amb majúscula inicial. Les noves tecnologies han permès fàcilment la creació de textos amb la inserció d’elements gràfics en el seu interior, com és el cas dels logos de noms comercials. Per aquesta raó, els fabricants, cada cop més, utilitzen sempre el logo, enlloc del nom sense elements gràfics, i això fa que noms que en altres temps (i amb mitjans més limitats) s’haurien escrit amb majúscula incial, ara es trobin sempre escrits amb minúscula per imitació de la forma del logo. Caldria revisar què cal fer en aquests casos i establir algun criteri general si és possible. 

 

Context

Podòmetre estàtic i dinàmic (Win-Pod) (win-pod)

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS