biofoot 

Ciències de la vida i la salut

Biofoot és el nom comercial d’unes plantilles amb sensors. Sembla que ha estat desenvolupat per l’Institut de Biomecànica de València. Tant es troba escrit Biofoot com BioFoot, com es pot comprovar en els contextos següents extrets d’Internet:

Biofoot/IBV©. Para el análisis de las presiones actuantes en la planta del pie durante la marcha, el IBV ha desarrollado un equipo de medida de presiones en el pie mediante unas plantillas instrumentadas flexibles que incorporan 64 cerámicas piezoeléctricas distribuidas a lo largo de su superficie, éstas generan una señal eléctrica en función de la presión ejercida. Las plantillas, junto con la electrónica asociada y el software desarrollado para el tratamiento de la señal, permiten la obtención de mapas de presiones plantares.

BioFoot® is an in-shoe system to measure plantar pressures at the interface between the shoe and the sole of the foot. Since reliability and good repeatability are necessary to ensure the consistency of measurements on which clinical judgements are based, the aim of the study was to assess the reliability and repeatability of the BioFoot® system and identify normal values for healthy subjects.

Context

Biomecànica informatitzada i comprovació de la fiabilitat dels diferents sistemes:
9. Biofoot: anàlisi estàtica i dinàmica

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS