parells de força / parell de forces 

Ciències de la vida i la salut

 El concepte de parell de forces està ben definit en diverses obres lexicogràfiques com ara el DIEC o la GEC:

(DIEC): Sistema constituït per dues forces d’igual mòdul, paral·leles i de sentit contrari i tals que les rectes d’aplicació no són coincidents.

(GEC) Sistema constituït per dues forces d’igual mòdul, paral·leles i de sentit contrari (i, per tant, de resultant nul·la) i tals que les rectes d’aplicació no són coincidents. Un parell de forces és caracteritzat per l’anomenat moment del parell, que és un vector el mòdul del qual és el producte del mòdul de les forces del parell per la distància que separa les rectes d’aplicació, és perpendicular al pla de parell i el seu sentit és el sentit en què avança un cargol que giri en el sentit que indiquen les forces del parell.

La forma anglesa, que trobem al Cercaterm, és force couple, que trobem definit en fonts angleses, com ara Answers.com:

force couple: Two equal, but oppositely directed forces acting simultaneously on opposite sides of an axis of rotation. Since the translatory forces (forces that produce linear motion) cancel out each other, a force couple produces torque (rotatory forces) only. The magnitude of the force couple is the sum of the products of each force and its moment arm.

La forma parells de força del context de la consulta, amb força en singular, és possiblement un calc de l’anglès force couple, on force apareix en singular perquè fa de modificador del nucli couple. La forma correcta del terme català és parell de forces o, si és plural, parells de forces.

Context

Biomecànica de la columna vertebral
Parells de força forces

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GEC: Gran Enciclopèdia Catalana. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. <http://www.enciclopedia.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS