orbitoidids 

Ciències de la terra

El terme orbitòidids, amb accent sobre la segona o, apareix a Història natural dels Països Catalans, volum 15, a la pàgina 134. A continuació en reproduïm el fragment on apareix el terme i altres de formació similar:

«Els macroforaminífers perforats pertanyen principalment a dues superfamílies, la dels orbitoïdacis (Orbitoidacea) i la dels rotaliacis (Rotaliacea). Els orbitoïdacis inclouen els macroforaminífers anomenats en general orbitoïdals pel tipus de construcció de els seves cambres; tenen cambres de dos tipus: les equatorials, amb creixement orbitoïdal, i les laterals, que les flanquegen. Cal distingir-ne diversos grups que, si bé, tenen un aspecte similar, no tenen cap relació filètica entre ells: els orbitòidids del Cretaci superior (Orbitoides i Onphalocyclus) i els lepidorbitòidids, també del Cretaci superior...»

Context

Foraminífers lamel·lars perforats (II) Formes complexes amb sistema de canals: rotàlids i nummilítids. Formes complexes sense sistema de canals: orbitoidids orbitòidids, ortofragmínids i lepidociclínids.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS