coneix-te tu mateix /coneix-te a tu mateix 

Filosofia

En català, les construccions en què el complement directe s’expressa en forma de pronom personal fort (mi, tu, ell, nosaltres, vosaltres, ells, etc.) és un dels pocs casos en què el complement directe s’ha de construir precedit de la preposició a. A més a més, aquestes construccions presenten la característica que el complement directe apareix duplicat, ja que a banda d’aparèixer com a pronom personal fort obligatòriament ha d’aparèixer en forma de pronom feble:

Elles no hi eren, només ens ha vist a nosaltres

En el cas d’una construcció del tipus Coneix-te a tu mateix o Coneix-te tu mateix cal dir que ambdues construccions són perfectament possibles. El que canvia de l’una a l’altra és la remarca del punt de vista. En una construcció reflexiva d’aquest tipus, en què l’actor (subjecte) i l’objecte (complement directe) concorden podem centrar-nos o bé en l’actor —Conteix-te tu mateix, en què tu mateix és el subjecte de la frase— o bé en l’objecte —Coneix-te a tu mateix, en què a tu mateix és el complement directe.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS