matricectomia 

Ciències de la vida i la salut

El mot matricectomia es compron de dos formants: matric- i -ectomia. Vegem-ne el significats:

-ectomia: forma sufixada que indica extirpació quirúrgica total o parcial d’un òrgan o un teixit, sense tenir en compte la finalitat per la qual es duu a terme(informació extreta del Cercaterm)

matric-: formant que apareix en altres nom, com ara matrical, matricial, matricitis (DEM), amb el significat de ‘matriu’. 

En medicina, matriu té dos significats: ‘úter’ i  ‘matèria bàsica que té capacitat generadora o formadora’, com ara la matriu de l’ungla. D’acord amb això, matricectomia vol dir extirpació de la matriu de l’ungla. Cal tenir present que l’extirpació de l’uter s’anomena histerectomia, amb el formant hister-, forma prefixada del mot grec hystéra, que significa ‘matriu’. 

El terme matricectomia està poc documentat en català, però molt documentat en castellà (matricectomía) i en anglès (matricectomy).

 

Context

Matricectomies parcials convencionals amb afectació unguial.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS