litostratigrafia, cronostratigrafia,morfostructura 

Ciències de la terra

Per tal de saber si s’ha d’escriure la e epentètica de mots compostos el segon element del quals comença amb essa líquida, cal seguir el que es diu en l’Acord de 17 de gener de 1992 de la Secció Filològica de l’IEC sobre aquests mots. No obstant això, cal tenir en compte que els casos descrits en els punts 1.b i 2.c són difícils de separar clarament a la realitat. Per això, hi ha alguns casos controvertits o difícils de resoldre.

Pel que fa als mots d’aquesta consulta, cal dir que cronostratigrafia i litostratigrafia estan recollits en el DIEC i en altres diccionaris (sense e epentètica), per la qual cosa s’ha de considerar que es tracta d’exemples del punt 1.b. El mot morfoestructura, que no hem trobat recollit en cap obra lexicogràfica de referència, sembla que cal considerar-lo un cas del punt 2.c i, per tant, cal escriure’l amb e.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS