instàncies yoicas 

Filosofia

L’adjectiu castellà yoico, que no està recollit en obres lexicogràfiques de referència en castellà, s’usa com a adjectiu de yo en textos de filosofia o de psicologia. Aquesta forma adjectival sembla que no existeix en altres llengües, com ara l’anglès, on s’usa la forma ego avantposada (corresponent al terme filosòfic yo, com es pot veure al Cercaterm). Així, al costat de la forma castellana estructura yoica tenim l’expressió anglesa ego structure. Pel que fa al català, tampoc no hi ha disponible un adjectiu derivat de jo, per la qual cosa cal usar el sintagma preposicional del jo (estructura del jo, instàncies del jo, etc.).

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS