criticalitat? 

Física

El terme criticalitat és un calc de la paraula anglesa criticality, formada a partir de l’adjectiu critical, el qual no existeix en català. L’adjectiu corresponent en català és crític. Un possible derivat d’aquesta forma és criticitat, forma analògica a altres processos derivatius similars, com ara atòmic - atomicitat, autèntic - autenticitat. A més aquest derivat està documentat al Cercaterm:

ca  criticitat, f
es  criticidad
fr  criticité
en  criticality
de  Kritikalität

Definicions

ca: Estat en què s’ha aconseguit un nivell de neutrons alliberats actius que assegura la continuïtat de la reacció en cadena.

Context

Els experiments publicats per Reynolds van plantejar moltes qüestions i van introduir nous conceptes com ara el nombre de Reynolds adimensional, la criticalitat criticitat i la intermitència turbulenta.


En aquest treball introductori mostrarem com es formula el problema de la criticalitat criticitat del flux en una canonada.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS