mucosal 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu mucosal és un calc de l’adjectiu anglès (mucosal), que fa referència a les mucoses. Ni en català ni en castellà no existeix un adjectiu per referir-se a les mucoses, únicament hi ha l’adjectiu mucós -osa (en anglès mocous) que fa referència al moc o als mocs. Així, per a l’expressió anglesa mucosal immune system, trobem sovint l’expressió catalana sistema immunitari associat a les mucoses o la forma castellana sistema inmunológico de las mucosas o bé sistema inmunológico asociado a (las) mucosas. Qualsevol d’aquestes fórmules o alguna altra de semblant són una bona manera d’evitar l’adjectiu anglès mucosal.

Context

Els àmbits inicials de recerca del Grup d’Autoimmunitat i Tolerància s’emmarquen en la fisiopatologia del procés inflamatori crònic i des del 1996 es va ampliar a l’estudi del sistema immunitari neonatal i mucosal intestinal de les mucoses intestinals, primer a nivell fenotípic, per estudiar, posteriorment, la influència d’immunonutrients en el seu desenvolupament i en la prevenció del procés inflamatori intestinal.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS