promociona a catedràtic 

Altres

L’expressió promociona a catedràdic no és correcta, ja que el verb promocionar no té aquest significat ni aquest règim verbal, tal com es pot veure a l’entrada corresponent del DIEC:

v. tr. [LC] [ECT] Fer valer, fomentar. Promocionar una nova marca de llet condensada. La televisió ha promocionat la cuina catalana. Promocionar un candidat.

El verb correcte en aquesta expressió és promoure, tal com es pot veure a l’accepció 3 de l’entrada corresponent del DIEC:

v. tr. [LC] [AD] Donar la primera impulsió (a alguna cosa). Ell fou qui promogué la qüestió. Promoure un escàndol.
v. tr. [LC] per ext. Promoure el vòmit.
tr. [LC] Elevar (algú) a un grau, a una dignitat. Fou promogut a la dignitat de cardenal.

Tal com es desprèn de la definició i de l’exemple del DIEC, aquest verb exigeix un agent que promou un pacient a un càrrec o dignitat determinats. Per tant, l’expressió correcta seria ser promogut a catedràdic.

Context

L’any tal, el professor tal i la professora tal promocionen a catedràtics van ser promoguts a catedràtics.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS