intersecar 

Física

El verb intersecar-se, tal com apareix al DIEC i altres diccionaris catalans, és un verb intransitiu i pronominal, com sembla esperable del significat que li aporta el prefix inter-, que pressuposa dos agents que es tallen l’un a l’altre.

v. intr. pron. [MT] Dues línies, dos plans, etc., tallar-se l’un a l’altre. Al pla, dues rectes perpendiculars s’intersequen en un punt. 

Com es pot veure al GDLC, es tracta d’una forma verbal composta construïda en llatí a partir de inter- i el verb secare ‘tallar’, ‘segar’.

[del ll. td. intersecare ’tallar, separar pel mig’]
v pron MAT Tenir, dos conjunts o més, elements en comú.

En llatí trobem aquest verb recollit al Gaffiot com a verb transitiu i amb el significat de ‘tallar pel mig’, ‘separar’, ‘dividir’, significats que no estan recollits per al català, però que sí que trobem per a l’anglès, com podem veure a l’entrada següent del Webster:

transitive verb : to pierce or divide by passing through or across : cross intersecting earth’s orbit> intersects another> intransitive verb 1 : to meet and cross at a point intersecting at right angles> 2 : to share a common area : overlap intersect>

D’acord, doncs, amb el que recullen els diccionaris catalans, sembla que el verb intersecar-se ha sofert una restricció de significat i, en conseqüència, de règim, respecte del llatí, contràriament a l’anglès.

De formació similar, però inexistent en llatí, tenim el verb bisecar, ‘tallar en dos’, que apareix al GDLC com a verb transitiu, com és deduïble del seu significat, ja que pressuposa un agent (que talla) i un pacient (que és tallat en dos).

[de bi- i el ll. secare ’tallar’]
v tr GEOM Dividir una superfície o un cos geomètric en dues parts iguals mitjançant una línia o un pla.

Si ens atenem únicament a les informacions recollides als diccionaris catalans, ens trobem que la construcció que ha motivat aquesta consulta hauria de ser substituïda per alguna de les construccions següents:

Un augment del nombre de Reynolds fa que les corbes representades en la figura 3 s’apropin a l’eix imaginari, però mai que l’intersequin el tallin / s’hi intersequin / s’intersequin amb aquest eix 

L’Oficina d’Assessorament Lingüístic de la Secció Filològica i les Oficines Lexicogràfiques de l’IEC, però, estan estudiant els usos transitius d’aquest verb per poder avaluar la conveniència d’incloure’ls al diciconari.

Bibliografia

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Gaffiot, F. Dictionnaire latin-français. París: Hachette, cop.1934.

Merriam-Webster on line. <http://www.merriam-webster.com/>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS