fèrula antiequí 

Ciències de la vida i la salut

La forma recollida al DEM és fèrula antiequina, tal com podem veure dins l’entrada fèrula. Es tracta d’una fèrula per al tractament del peu equí. Aquesta formació està d’acord amb la regla general que es pot observar en la formació d’adjectius a partir del prefix anti- + arrel adjectiva, en què la forma adjectiva resultant concorda en gènere i nombre amb el substantiu que acompanya (tractament anticorrosiu, pintura anticorrosiva). Es mantenen invariables, en canvi, els adjectius construïts amb el prefix anti- + arrel substantiva (mesures antidroga, brigada antidisturbis).

Entre els exemples que es poden documentar amb la formació anti + adjectiu, n’hi ha de dos tipus segons si l’adjectiu prefixat modifica semànticament el nom amb el qual concorda sintàcticament, o modifica semànticament un nom elidit. Vegem-ne dos exemples: 

  1. anticorrosiu -iva (‘contra la corrosió’): pintura anticorrosiva (pintura contra la corrosió)
  2. antinuclear (‘contra la radiació nuclear’, no pas ‘contra el nucli’): refugi antinuclear (refugi contra la radiació nuclear)

El cas de fèrula antiequina és del segon tipus, ja que l’adjectiu antiequí -ina es refereix al peu equí i no pas als cavalls. És a dir, no és una fèrula contra els cavalls, sinó una fèrula que actua contra la deformitat del peu equí.

Probablement aquesta és la raó per la qual es troben moltes ocurrències amb l’expressió fèrula antiequí, especialment en castellà (férula antiequino), en què l’adjectiu és un compost del prefix anti- i la forma substantivada equí (amb el valor de ‘peu equí’). Per aquesta raó ja no hi ha concordança ni de gènere ni de nombre entre fèrula i antiequí (fèrula antiequí, fèrules antiequí).

Atès que totes dues formacions són igualment possibles i correctes, cal donar per bona tant la construcció amb adjectiu variable (fèrula antiequina, fèrules antiequines) com la construcció amb adjectiu invariable (fèrula antiequí, fèrules antiequí). 

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS