gen reporter? 

Ciències de la vida i la salut

En l’edició multilingüe del Glosario de biotecnología para la agricultura y la alimentación de la FAO hi ha les correspondències lingüístiques següents entre el castellà, l’anglès i el francès:

gen indicador Gen que codifica un producto fácilmente detectable. Se utiliza como marcador para confirmar la incorporación de un transgén en una célula, órgano o tejido y como un medio para probar la eficiencia de determinados promotores.

reporter gene A gene that encodes a product that can be readily assayed. Used as a marker to confirm the incorporation of a transgene into a cell, organ or tissue, and as a means of testing the efficiency of specific promoters.

gène rapporteur Gène codant une substance facilement analysable. Utilisé comme marqueur pour confirmer l’incorporation d’un transgène dans une cellule, un organe ou un tissu, et en tant que moyen d’examiner l’efficacité de promoteurs spécifiques.

Per una altra banda, a NAVARRO2, dins l’entrada reporter, hi ha la subentrada reporter gene, on diu:

Recomiendo evitar el anglicismo «gen reportero» para referirse a un gen cuya expresión fenotípica es fácil de seguir y analizar; puede traducirse por ‘gen indicador’ [...]. 

El Google té recollides unes 270 ocurrències del terme gen indicador (ocurrències que poden ser catalanes o castellanes). També s’ha trobat la forma gen informador amb el mateix significat i amb 245 ocurrències. La forma gen reporter és la mes abundant: té més de 600 ocurrències per al català i més de 1.700 per al castellà (gen reportero). Però no és recomanable perquè, tant en català com en castellà, els adjectius reporter i reportero tenen un significat més restringit que en anglès i molt fortament associat al món periodístic.

Context

- Anàlisi de l’expressió gènica en cultius cel·lulars: gens reporters indicadors i etiquetes més utilitzades.
- Genòmica funcional en plantes. Gens marcadors i repòrters indicadors: GUS, GFP (green fluorescent protein) i variants.
- Quantificació de la transcripció mitjançant fusió en el repòrter l’indicador lacZ.

Bibliografia

NAVARRO2: Navarro, Fernando A. Diccionario crítico de dudas inglés-español de medicina. 2a ed. Madrid: McGraw-Hill Interamericana, 2006.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS