ideologització 

Altres

La forma ideologització és un derivat d’un suposat verb ideologitzar, que al seu torn s’hauria format sobre l’adjectiu ideològic, d’acord amb els processos derivatius normals en català. Així, si ideològic vol dir ‘relatiu o pertanynet a la ideologia’, el derivat verbal ideologitzar (encara que no el trobem en els diccionaris) vol dir ‘fer que una cosa esdevingui ideològica, dotar-la d’ideologia’. La ideologització, com a derivat deverbal, és l’acció d’ideologitzar.

Context

La ideologització del cinema: totalitarismes vs. democràcies.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS