iconosfèric/iconoesfèric 

Altres

En els compostos a la manera culta en què el segon element comença per un mot que etimològicament presenta una essa inicial seguida de consonant, es poden escriure o no amb una e epentètica segons si es tracta d’un mot català (i, per tant, amb e inicial) o del mot culte (amb essa inicial), d’acord amb la norma SF1. 

L’adjectiu iconosfèric, derivat d’un suposat iconosfera, sembla que és una formació analògica a atmosfera, estratosfera, etc., en què el formant -sfera és el mot grec i no pas el mot català esfera (com tenim a semiesfera, en el sentit de ‘mitja esfera’). Per tant, hem d’entendre que es tracta d’un compost amb dos elements grecs (icono- i -sfera) i no pas un compost amb un element grec (icono-) i un element patrimonial (esfera). Per això, cal escriure el segon formant amb essa inicial: iconosfera > inonosfèric.

Context

De la multiplicació iconosfèrica en la hipòtesi postmoderna (Història del cinema)

Bibliografia

SF1: Sobre la grafia del compostos i derivats de mots que presenten etimològicament una essa inicial seguida de consonant (Acord del 17 de gener de 1992). <http://publicacions.iec.cat/repository/pdf/00000041/00000071.pdf>

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS