protocòrmic 

Ciències de la terra

L’adjectiu protocòrmic és un mot compost format per la forma prefixada proto- (del gr. πρωτο-) ‘primer’, i corm, que a més de tenir un significat específic en botànica (cos esporofític de les plantes superiors, constituït per arrel, tija i fulles), és un formant procedent del grec κορμος, ‘tros’, ‘tros de fusta’, ‘tronc d’arbre’, que aquí s’usa per referir-se al tronc dels insectes. El protocorm, doncs, és un tronc primigeni. Aquest terme el trobem definit per a l’anglès en un diccionari en línia Online Dictionary of Invertebrate Zoology :

protocorm n. [Gr. protos, first; kormos, trunk] (ARTHRO: Insecta) A long narrow ‘tail’ in the developing egg from which the trunk segments of insects form; primary trunk region.

L’adjectiu protocòrmic, doncs, és un derivat del substantiu protocorm amb el significat previsible de ‘relatiu o pertanyent al protocorm’.

Context

Propagació clonal de Cymbidium mitjançant l’aïllament i cultiu in vitro de meristemes axil·lars. Obtenció, fragmentació i diferenciació de cossos protocòrmics, obtenció de plantes lliures de virus.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS