Coordinació de sintagmes preposicionals 

Gramàtica

En el cas de la coordinació de sintagmes preposicionals, la preposició tant es pot repetir com no, i aquest fet en general no comporta cap diferència semàntica.

Quan la preposició pot adoptar formes diferents (apostrofació o contracció amb l’article) alguns manuals recomanen repetir la preposició per una qüestió estilística. En el cas del CUB, aquesta recomanació es recull en el criteri «Coordinació de sintagmes nominals».

Context

 És fill d’un anglès i d’una catalana / És fill d’un anglès i una catalana

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS