periodòncic o periodòntic 

Ciències de la vida i la salut

El mot periodonci és l’adaptació al català del terme científic creat en llatí modern periodontium, compost pels elements cultes grecs peri- ‘al voltant’ + -odont- ‘dent’ + el sufix -ium. És un cas similar als mots de la mateixa família endodòncia (< endodontia), periodòncia (< periodontia), ortodòncia (< orthodontia), etc.

L’adaptació d’aquests termes llatins al català és idèntica a la de mots com absència (< absentia) i abundància (< abundantia), és a dir, amb canvi de la te per una ce i, en el cas de periodonci, amb caiguda de la desinència -um. Es tracta de l’evolució del grup llatí -TY- en posició medial o final, que s’assibila i la te s’acaba representant per ce. Per a més informació sobre aquest fenomen, consulteu les gramàtiques històriques de Badia (1981)i Francesc de B. Moll (1991).

En els derivats d’aquests mots, però, es recupera la te etimològica: periodòntic o periodontal, periodontitis, periodontista o periodontòleg, etc., tots documentats al DEM.

Context

Estructures periodònciques periodòntiques o periodontals

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS