seminarial 

Pedagogia i ensenyament

L’adjectiu seminarial, derivat del substantiu seminari, no està documentat en cap obra lexicogràfica de referència per al català o per al castellà. Pel que fa als usos detectats a Internet, cal dir que apareix en pàgines en castellà de procedència sud-americana, molt especialment de Veneçuela. També el trobem usat en alguns casos per a l’anglès. Pel que fa al català, se’n troben poques ocurrències. Malgrat tot, no sembla que hi hagi motius per rebutjar-lo.

Context

En funció del nombre d’alumnes matriculats, el desenvolupament de l’assignatura tindrà un major o menor caràcter seminarial.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS