vellositat aracnoidal o aracnoide 

Ciències de la vida i la salut

La vellositat aracnoidal, forma recollida al DEM, dita també granulació aracnoidal o granulació de Pacchioni, fa referència a «cadascuna de les evaginacions digitiformes de l’aracnoide». L’aracnoide (nom femení) és una «meninge situada entre la duramàter i la piamàter» (DEM), que rep aquest nom perquè té forma de teranyina (aracno- ‘aranya, teranyina’ + -oide ‘forma’). Però les vellositats o granulacions no tenen forma de teranyina (no són aracnoides), sinó que pertanyen a l’aracnoide i, per tant, són aracnoidals (aracnoidal: relatiu o pertanyent a l’aracnoide).

Context

Histofisiologia dels plexes coroidals i de les vellositats aracnoidals: el líquid cefaloraquidi

Bibliografia

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS