la XPCAT o l'XPCAT 

Estil i convencions

Les sigles s’apostrofen segons si es llegeixen com a mots o es lletregen (és a dir, si per llegir-les es pronuncia cadascuna de les lletres que les componen). En cas que es pronunciïn com a paraules senceres, s’apostrofa segons les regles general d’apostrofació: l’OTAN, el CRAI, la UEFA, l’ISO. Si es lletregen, se solen apostrofar si comencen amb una vocal o una consonant la incial del nom de la qual és una vocal: l’ATS, l’FM, el DVD, la CNT.

La sigla que correspon a la Xarxa de Parcs Científics i Tecnològics de Catalunya, XPCAT, tindria una lectura mixta: la primera part es lletrejaria (ics pe) i la part final es llegiria (cat). Per saber si s’apostrofa o no, cal tenir en compte, doncs, l’inici de la paraula. En aquest cas, la primera lletra és una consonant (ics) la incial del nom de la qual és una vocal (i), de manera que la sigla s’apostrofa: l’XPCAT.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS