principialisme 

Filosofia

El principialisme és un corrent filosòfic de la bioètica, desenvolupat a la Universitat de Georgetown, i que consta de quatre principis que han de guiar la pràctica mèdica: beneficència, no maleficència, autonomia i justícia.

El mot principialisme és un derivat de principi a partir probablement d’un adjectiu principial (‘relatiu o pertanyent al principi o als principis’), que podem entendre que és una forma creada modernament (principi + al) o que ha estat manllevada del llatí (principialis; veg. Gaffiot). 

Context

Bioètica i Biopolítica. Drets humans i declaracions internacionals. L’informe Belmont, principialisme i casuística.

Bibliografia

Gaffiot, F. Dictionnaire latin-français. París: Hachette, cop.1934.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS