polisacarídic 

Ciències de la vida i la salut

L’adjectiu polisacarídic és un derivat de polisacàrid, terme que fa referència a un tipus de glícids o sacàrids. Els derivats polisacarídic i sacarídic (derivat de sacàrid), que no es troben documentats a cap obra lexicogràfica de referència, no presenten cap problema de formació i es troben documentats a Internet tant per al català com per al castellà.

Context
L’associació: estudi i exemples característics. Adhesió: lligand i receptor. Els lligands microbians proteics amb forma: fímbries. Els lligands microbians proteics sense forma. Els lligands microbians polisacarídics. Regulació genètica de l’expressió dels esmentats lligands: fímbries tipus 1, fímbries tipus IV i càpsules. Els receptors de la cèl·lula eucariota: tipus i estudi
Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS