colmatació, colmatatge 

Química

Les formes colmatació i colmatatge en català són incorrectes; són calcs de les formes castellana (colmatación) i francesa (colmatage), respectivament. En anglès es fa servir el terme clogging. En català disposem del verb reblir i del substantiu corresponent rebliment, documentats al DIEC:

reblir
[p. p. reblert]

1 v. tr. [LC] [AQ] [OP] Omplir amb reble (un buit).
2 1 tr. [LC] Omplir atapeïdament. La gent reblia l’establiment de gom a gom.
2 2 intr. pron. [LC] L’indret s’ha reblert de vegetació.
3 intr. pron. [GL] Una vall, un llac, un pantà, una presa o un port, omplir-se dels materials resultants de l’erosió transportats pels corrents fluvials o marins.


rebliment

1 m. [LC] Acció de reblir; l’efecte.
2 m. [MI] Material solt, sense valor, que omple una galeria o una cambra minera abandonada, o un cros.
3 m. [IQ] Material de gran superfície específica amb què hom emplena les columnes de fraccionament o d’absorció.

Aquest mateix terme rebliment apareix documentat al Cercaterm (Neoloteca), vinculat a l’àmbit de la construcció, i n’hi ha d’altres al Cercaterm en l’àmbit de la hidrologia, com ara: rebliment biològic, rebliment de fissures, rebliment de l’aqüífer, rebliment per aire.

rebliment
Construcció

ca rebliment, m
ca colmatació, f den. desest.
es colmatación
fr colmatage
en clogging

Definicions
ca: Obstrucció d’una capa de matèria porosa o fibrosa o d’un aparell a causa del dipòsit de partícules.

rebliment biològic
Ciències de la Terra > Hidrologia

ca rebliment biològic, m
es colmatación biológica
en biological clogging

rebliment de fissures
Ciències de la Terra > Hidrologia

ca rebliment de fissures, m
es colmatación de fisuras
en seam clogging

rebliment de l’aqüífer
Ciències de la Terra > Hidrologia

ca rebliment de l’aqüífer, m
es colmatación del acuífero
en aquifer clogging

rebliment per aire
Ciències de la Terra > Hidrologia

ca rebliment per aire, m
es colmatación por aire
en air clogging

Context

La colmatació biològica (colmatació interna)[...] El rebliment biològic (rebliment intern)

[...]aspectes constructius (e.g. material de rebliment) i d’operació (e.g. gestió del colmatatge rebliment)[...]

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS