supraespinal/supraspinal 

Ciències de la vida i la salut

En primer lloc cal tenir en compte que el DEM i altres obres de referència (DIEC, GDLC, etc.) fan una distinció semàntica entre l’adjectiu espinal ‘relatiu i pertanyent a la columna vertebral o a la medul·la espinal’, i espinós -osa ‘relatiu o pertanyent a l’apòfisi espinosa’. Generalment, l’adjectiu derivat amb el prefix supra- es forma a partir de l’adjectiu espinós, i vol dir ‘situat damunt una espina o apòsifi espinosa’.

Quant a la presència de la e epentètica del mot català espinós (> del llatí spina), d’acord amb el criteri aprovat per la Secció Filològica i contràriament al que apareix al DEM, cal mantenir-la en el compost, ja que no es tracta d’una formació llatina (supra + spina), sinó d’una formació catalana (supra + espina) de les característiques descrites en el punt Ib del criteri esmentat, on es diu:

I. N’hi ha que són formacions fetes d’acord amb les regles del nostre propi sistema lingüístic i a partir de formants catalans en les quals es manté per tant la e protètica:

a) Compostos formats amb dos mots catalans preexistents: guardaespatlles, barbaespès.

b) Mots catalans als quals s’aplica un prefix (o una forma prefixada) disponible i productiu en la nostra llengua, encara que tingui un origen culte: aeroesquí, antiestàtic, autoesterilitat, biestable, contraespionatge, desestabilitzar, estereoespecificitat, exestipulat, fonoestilística, heliestació, hiperestàtic, inespecificable, infraestructura, interestel·lar, macroestat, microestructura, monoestable, paraestatal, periesperit, pluriestratificat, poliesportiu, preestablir, protoestel, pseudoescorpins, psicoestimulant, radioestel, reestructura, semiesfera, sobreestimació, sotaescriure, subespècie, superestructura, supraescapular, teleesquí, transesterificació, ultraestructura.

Per tant, la forma correcta, que podem trobar recollida al Cercaterm, és supraespinós.

Bibliografia

Cercaterm. <http://www.termcat.cat>.

DIEC: Diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Institut d’Estudis Catalans, 2007. <http://dlc.iec.cat>.

DEM: Diccionari enciclopèdic de medicina [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-2007. <http://www.grec.net/home/cel/mdicc.htm>.

GDLC: Gran diccionari de la llengua catalana [en línia]. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997. <http://www.grec.cat/home/cel/dicc.htm>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS