artísticomusical 

Belles arts

La paraula artisticomusical no s’ha d’accentuar. Tot i que artistico- no és un prefix, està format a la manera culta, acabat en -o, tal com es recull al capítol de «Formació de mots», punt 4.3 («Els compostos cultes i els compostos a la manera culta»), de la versió electrònica de la Gramàtica de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans.

En el cas dels mots compostos, només hi ha un accent gràfic, que recau en el segon formant en cas que en porti. Per exemple: socioeconòmic.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS