com o com a 

Gramàtica

Com significa ‘de la mateixa manera que, igual que’. Com a significa ‘en qualitat de, en concepte de’. En aquest context, la forma correcta és com a (i no pas com), ja que es pot substituir per en qualitat de o en concepte de. Per a més informació sobre el com i el com a, vegeu la fitxa corresponent del CUB.

Context

«...com a incentiu per a la preparació del curs...»

Bibliografia

CUB (Criteris de la UB). <http://www.ub.edu/criteris-cub/portada.php>.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS