grupo de cabeza 

Ciències de la vida i la salut

La forma castellana grupo de cabeza és un possible equivalent del terme anglès polar head group, que trobem traduït al català de diverses maneres segons el context: cap polar, grup polar, grup del cap polar, grup polar del cap, etc.

Tenint en compte el que es diu en alguns contextos explicatius, com ara el següent:

Els àcids grassos són molècules bipolars o amfipàtiques (amphi = doble), és a dir:
- Un extrem de la molècula, el cap, és polar o iònica i, per tant, hidròfila.
- L’altre extrem, la cua, és apolar o hidròfoba. (<http://iesguillemcifre.cat/menu7/menu7_1/Temes/T%203%20lipids.pdf>)

podem deduir que l’ús d’una o altra forma depèn del context. El terme cap fa referència a un dels extrems, mentre que grup fa referència a la composició d’aquest cap. Encara que són coses diferents, segons el context, les expressions cap polar i grup polar poden ser intercanviables («...su unidad hidrofílica, también denominada grupo o cabeza polar...»). En altres contextos, segurament l’expressió completa és reduïble a grup polar, on ja s’entén que és al cap i no a la cua (que és la denominació de l’altre extrem). Alguns exemples de contextos trobats per al castellà, ens mostren la manera tan diversa que hi pot haver d’expressar el mateix: grupo carboxílico de la cabeza polar, grupo polar carboxílic, cabeza polar correspondiente a un grupo carboxilo.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS