des de... fins a 

Gramàtica

Quan es vol establir una correlació cronològica entre dos fets per indicar el començament i el final d’un període, es poden fer servir les preposicions simples de i a, o les preposicions compostes des de i fins a. És recomanable establir la correlació següent:

des de - fins a
de - a

Exemples

Promoció vàlida des de l’1 de juliol fins al 2 d’agost
Promoció vàlida de l’1 de juliol al 2 d’agost (amb l’apòstrof de l’article davant de l’1)

Per tant, les dues frases són correctes.

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS