estereocentre 

Química

El terme estereocentre és un compost per truncació de l’anglès stereogenic center (stereocenter), que trobem definit a la Wikipedia:

any point, though not necessarily an atom, in a molecule bearing groups such that an interchanging of any two groups leads to a stereoisomer [Wikipedia]

En català també existeix la forma desenvolupada centre estereogènic, que es troba força documentada a Internet. Per a l’anglès, també trobem la forma stereogen com a equivalent de stereogenic unit o stereoelement, com es fa explícit al Gold Book de la IUPAC. Això fa pensar que la forma catalana correcta probablement hauria de ser centre estereogen (i no pas centre estereogènic, que deu ser un calc de la forma adjectiva de l’anglès), és a dir, ‘centre que genera esteroisòmers’, si en fem una aproximació etimològica. No obstant això, no trobem per al català cap context amb la forma estereogen. Per al castellà trobem una sola ocurrència del terme centro estereógeno en un llibre de química; en la resta de casos es troba sempre centro estereogénico.

Sigui com sigui, la forma reduïda estereocentre és correcta en tant que acrònim i independentment de quina hagi de ser la forma desenvolupada per al català.

Context

Estereoisomeria configuracional. Enantiòmers. Quiralitat. Estereocentres. Configuració. Activitat òptica. Nomenclatura d’estereoisòmers. Diastereòmers. Formes meso. Projeccions de Fisher. Estereoisomeria en compostos cíclics. Estereoisomeria d’alquens. Resolució de racèmics. Exemples de quiralitat en compostos sense estereocentres

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS