informem els estudiants o informem als estudiants 

Gramàtica

El verb informar, quan té el sentit de ‘posar algú al corrent d’alguna cosa’, es construeix en forma transitiva i porta, per tant, complement directe, tal com es remarca en el criteri del CUB que parla sobre aquest verb.

Cal afegir que en aquest cas la persona que rep la informació és l’element sintàctic que fa la funció de complement directe. Això implica que s’ha d’expressar com a sintagma nominal i no pas com a sintagma preposicional precedit per la preposició a.

Per comprovar que efectivament és un complement directe, es pot fer servir algun dels recursos habituals que permeten comprovar que un sintagma fa la funció de complement directe i que, si bé no funcionen sempre, poden ajudar:

Context

Informem alsels estudiants…

Universitat de Barcelona. Serveis Lingüístics
XHTML i CSS